Education of the Anyksciai literary museums

„Po klėtelės stogu“ Antano Baranausko klėtelėje

Edukacinės programos metu lankoma Klėtelė, vyksta pokalbis su mokiniais apie Klėtelės, kurioje 1858–1859 m. buvo sukurta poema „Anykščių šilelis“ ypatingumą, apie daiktus ir jų istorijas. Pokalbis tęsiamas A. Baranausko giminaičio, išsaugojusio A. Baranausko klėtelę ir įkūrusio joje pirmąjį Lietuvoje memorialinį muziejų, – rašytojo Antano Vienuolio muziejuje. Kalbama apie A. Baranausko asmenybės įvairiapusiškumą, akcentuojant poeto, muziko, matematiko, kalbininko, Švento Rašto vertėjo talentus. Pamokos metu atliekamos užduotys, klausomasi garso įrašų, demonstruojamos skaidrės.

Edukacinė programa grupei iki 30 žmonių rengiama ne turistinio sezono metu nuo rugsėjo 10 d. iki gegužės 10 d. Pamokos pritaikomos įvairių amžiaus grupių mokiniams. Programos trukmė – 1,5 val. Tartis tel. 8 381 58015, mob. 8 682 12276.

„Svečiuose pas Rašytoją“ Antano Vienuolio-Žukausko name-muziejuje

Edukacinės programos metu, susipažįstant su ekspozicija, trumpai aptariami esminiai rašytojo Antano Vienuolio gyvenimo ir kūrybos etapai. Apžiūrimi memorialiniai kambariai, atskleidžiamos daiktų istorijos. Tęsiant A. Vienuolio laikų tradiciją svečius priimti prie arbatos puodelio ir skanaujant rašytojo mėgstamiausius saldainius, kalbamasi apie A. Vienuolio artimus žmones, apie rašytojo žmogiškąsias savybes sunkiais karo ir pokario metais, apie jo vaikų likimus, demonstruojami vaizdo įrašai bei skaidrės, atliekamos užduotys. Aplankomas rašytojo kapas bei A. Vienuolio išsaugota poeto ir vyskupo A. Baranausko klėtelė.

Edukacinė programa grupei iki 30 žmonių rengiama ne turistinio sezono metu nuo rugsėjo 10 d. iki gegužės 10 d. Pamokos pritaikomos įvairių amžiaus grupių mokiniams. Programos trukmė – 1,5 val. Tartis tel. 8 381 58015, mob. 8 682 12276.

„Gerumo pamokos Jono Biliūno tėviškėje“ Jono Biliūno name-muziejuje

Paviešėkite rašytojo Jono Biliūno tėviškėje, kur būsimas rašytojas išgyveno apsakymų „Kūdikystės sapnai“, „Kliudžiau“, „Brisiaus galas“, „Joniukas“, „Ubagas“ įvykius… Čia vyksta „Gerumo pamokos“ ir pokalbiai apie skriaudą ir atleidimą, širdies kietumą ir gailestį, elgesį su silpnaisiais, laimę, meilę, tėvynės laisvės siekį, pinigų prasmę…

Susipažinsite su J. Biliūno kūryba, asmenybe, mažojo Joniuko svajonėmis, senuoju lietuvių etiketu, skambiais lietuviškais žodžiais ir posakiais, išmoksite Joniuko žaidimą, lopšinę, pasaką. Čia vienas kitą galėsite pavežioti Niūronių kalvio padarytais stilizuotais dainų račiukais „Vija pinavija“. Laukiame Jūsų klegant sodų paukšteliams, žydint rašytojo mylimoms baltosioms lelijoms, Niūronių pušynus apgobus rudens ramybei ir žiemos tylai.

Pamokos pritaikomos įvairių amžiaus grupių mokiniams. Programos trukmė – 1,5 val. Tartis tel. 8 381 5 17 22, mob. 8 616 46225.

„Knyga žadinę Tėvynę…“ L. ir S. Didžiulių sodyboje-muziejuje

Nuošaliai nuo didžiųjų kelių įsikūrusi, paslaptimi dvelkianti Liudvikos Didžiulienės-Žmonos ir Stanislovo Didžiulio sodyba byloja apie išsilavinusios, tautiškumo reikalams pasiaukojusios šeimos gyvenimą.

Senovinėje gryčioje-muziejuje patys atidarysite išsaugotą unikalią XIX a. lietuviškų knygų slėptuvę, išgirsite įspūdingą pasakojimą apie bebaimį Stanislovą Didžiulį ir kitus Lietuvos knygnešius. Muziejuje, atlikdami įvairias užduotis, prisiminsite rašytojos L. Didžiulienės-Žmonos kūrinius, vaišinsitės pyragu, keptu pagal jos knygos „Lietuvos gaspadinė“ receptą, semsitės lietuvių tautosakos lobyno turtų, susipažinsite su nuometo rišimo papročiu.

Pamokos pritaikomos įvairių amžiaus grupių mokiniams. Programos trukmė – 2 val. Tartis mob. 8 698 15458.

„Auksinio batelio“ autorės namuose“ Bronės Buivydaitės name-muziejuje

Programoje susipažinsite su rašytojos namais, spindinčiais vaikystės prisiminimų spalvomis, pasakojančiais apie draugiškos šeimos gyvenimą, prisimenančiais ryškius senųjų Anykščių vaizdus, įvykius. Rašytojos skulptūrų sodelyje skaitysite B. Buivydaitės kūrinių ištraukas ir susipažinsite su kūrinių herojų skulptūromis. Kaip tikrieji „Auksinio batelio“ meistreliai išmoksite pasigaminti karpinį.

Pamokos pritaikomos įvairių amžiaus grupių mokiniams. Programos trukmė – 1,5 val. Tartis tel. 8 381 58138, mob. 8 682 56359.

© A. Baranauskas and A. Vienuolis-Zukauskas memorial museum, 2015

To full version