Biudžetinės įstaigos kodas 190060724, ne PVM mokėtoja. Registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras, įregistravimo data 1998 m. kovo 30 d.

Adresas: A. Vienuolio g. 2, 29147 Anykščiai.

Tel.-faksas 8 381 58015.

El. paštas: a.vienuolis@gmail.com.

Atsiskaitomoji sąskaita: LT33 7182 1000 0213 0191 (biudžeto lėšos).

Paslaugų apmokėjimo sąskaita: LT38 7182 1000 0113 0613 (specialiosios programos lėšos).

Pavedimų sąskaita: LT06 7182 1000 0213 0192 (tikslinės projektų lėšos).

Muziejaus darbuotojai ir jų kontaktiniai duomenys

Direktorius

Antanas Verbickas

Tel. 8 381 58015

Mob. 8 612 81067

El. paštas a.vienuolis@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja – vyriausioji rinkinių kuratorė

Asta Ražanskienė

Mob. +370 610 00 421

El. paštas a.vienuolis@gmail.com

Kuratorius

Tautvydas Kontrimavičius

Tel. 8 381 58015

Mob. 8 687 90933

El. paštas tautkont@gmail.com

Vyriausioji buhalterė

Dovilė Kvieskienė

Tel. 8 381 58015

El. paštas vzmmuziejus@gmail.com

Buhalterė

Jolita Janukėnienė

Tel. 8 381 58015

El. paštas vzmmuziejus@gmail.com

Dailininkė restauratorė

Skaidrė Račkaitytė

Tel. 8 381 52922

El. paštas skaidrerac@gmail.com

Muziejaus videostudijos vadovas

Andrius Falkauskas

Mob. 8 671 09 218

El. paštas falkostar@gmail.com

Muziejininkas

Raimondas Guobis

Mob. 8 698 00534

El. paštas saldagiris@gmail.com

Muziejininkė

Raimonda Sakalauskaitė

Tel. 8 381 58015

El. paštas a.vienuolis@gmail.com

Ūkvedys

Audrius Vingrys

Tel. 8 381 58015

El. paštas a.vienuolis@gmail.com

Rašytojų memorialinis skyrius

Skyriaus vedėja

Alma Ambraškaitė

Tel. 8 381 5 29 22

El. paštas alma.ambra@gmail.com

Muziejininkė

Rasa Bražėnaitė

Tel. 8 381 52922

El. paštas rasabraz@gmail.com

A. Baranausko klėtelės ir A. Vienuolio namo-muziejaus prižiūrėtoja-ekskursijų vadovė

Rita Urbonienė

Tel. 8 381 52912

A. Baranausko klėtelės ir A. Vienuolio namo-muziejaus prižiūrėtoja-ekskursijų vadovė

Audronė Macienė

Tel. 8 381 52912

L. ir S. Didžiulių sodybos-muziejaus prižiūrėtoja-ekskursijų vadovė

Jūratė Pačinskienė

Tel. 8 381 43901

J. Biliūno sodybos-muziejaus prižiūrėtoja-ekskursijų vadovė

Nijolė Kirvelienė

Tel. 8 381 51722

B. Buivydaitės namo-muziejaus prižiūrėtoja-ekskursijų vadovė

Rita Jurkėnienė

Tel. 8 381 58138

Etninės kultūros skyrius (Arklio muziejus)

Skyriaus vedėjas

Mindaugas Karčemarskas

Mob. 8 623 70629

El. paštas arkliomuziejus@gmail.com

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

Audrius Laskauskas

Mob. 8 623 70629

El. paštas arkliomuziejus@gmail.com

Muziejininkas

Egidijus Musteikis

Mob. 8 682 14864

El. paštas arkliomuziejus@gmail.com

Arklio muziejaus Striukų sodybos muziejininkė

Nijolė Kačkuvienė

Mob. 8 616 25124

El. paštas arkliomuziejus@gmail.com

Arklio muziejaus Legų sodybos muziejininkė

Rita Vasiliauskienė

Mob. 8 612 69545

El. paštas arkliomuziejus@gmail.com

(English) Employee of the Horse Museum (weaver)

Dalia Bernotaitė-Janušienė

Mob. 8 616 22402

El. paštas arkliomuziejus@gmail.com

Arklio muziejaus muziejininkė (keramikė)

Rita Vasiliauskienė

Mob. 8 687 75908

El. paštas arkliomuziejus@gmail.com

© A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, 2015

Į pilną svetainės versiją