Muziejaus istorijos fragmentai

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus įkurtas 1927 m. Jis kaupia, saugo ir populiarina muziejines vertybes, atspindinčias Anykščių krašto kultūros, literatūros, istorijos, agrarinės kultūros, technikos istorijos raidą.

Mūsų Muziejus – aktyvus Anykščių miesto švenčių ir kultūros renginių dalyvis bei organizatorius. Tęsdami Muziejaus įkūrėjo Antano Vienuolio (1882–1957) tradicijas, muziejininkai organizuoja pažintines ekskursijas po visą Anykščių kraštą.

Nuo 1991 m. Muziejus užsiima leidybine veikla. Nuo 1997 m. Muziejuje rengiamos edukacinės programos literatūros, istorijos, etnografijos, dailės, muzikos temomis, nuo 2011 m. veikia Muziejaus mokykla.

Muziejaus kelias: nuo ištakų iki dabarties

 Pirmasis muziejaus pastatas – poeto ir vyskupo Antano Baranausko klėtelė. Ją 1826 m. (data įrėžta staktoje) pastatė poeto tėvas Jonas Baronas buvusiame Anykščių priemiestyje Jurzdike. Klėtelė statyta tiktai kirviu, be pjūklo, be geležinių vinių. 1839 m. klėtelė perkelta į dabartinę vietą. Klėtelėje mėgo ilsėtis Antanas Baranauskas, čia jis sukūrė poemą „Anykščių šilelis“ (1858–1859 m.).

A. Baranausko brolio Jono anūkas rašytojas Antanas Žukauskas-Vienuolis 1921 m. tėvų testamentu Baranauskų sklypą gavo kaip palikimą, klėtelę išsaugojo ir joje įkūrė Antano Baranausko muziejų. Čia sunešė vyskupo baldus, lagaminą, smuiką, išsaugojo Baranauskų šeimos lovą, kraičio skrynią, lentynėlę, kur buvo laikomi poeto rankraščiai, 1863 m. sukilėlių ginklus.

Klėtelė – pirmasis memorialinis muziejus Lietuvoje. 1945 m. A. Vienuolis oficialiai paskiriamas šio muziejaus direktoriumi, juo dirbo iki mirties 1957 m. rugpjūčio 17 d. Vienuolis rinko ir tvarkė eksponatus, buvo ir direktorius, ir ekskursijų vadovas. A. Vienuolio rūpesčiu pastatytas klėtelės apsauginis gaubtas (archit. J. Kvašys, 1958 m.).

Mirus A. Vienuoliui, 1957 m. jo name įkurtas rašytojo memorialinis muziejus. Namo pirmajame aukšte įrengta ekspozicija, atspindinti rašytojo gyvenimą ir kūrybą, antrajame – memorialiniai kambariai. Darbo kambario aplinka palikta tokia, kokia buvo rašytojo mirties dieną.

Pirmąja muziejaus direktore po A. Vienuolio mirties buvo paskirta buvusi rašytojo mokinė literatė Ona Sedelskytė, dirbusi 1958–1960 m., vėliau muziejui vadovavo lituanistai Teresė Mikeliūnaitė (1960–1984 m.), Alvydas Rimavičius (1984–1989 m.) ir Vytautas Balčiūnas (1989–1992 m.). Nuo 1992 m. iki šiol muziejaus direktorius – istorikas Antanas Verbickas.

1962 m. gruodžio 1 d. A. Baranausko klėtelė ir A. Vienuolio-Žukausko namas-muziejus sujungti į vieną A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinį muziejų.

1982 m. A. Vienuolio namas restauruotas, šalia pastatytas fondų saugyklos pastatas su administracijos patalpomis ir parodų sale (archit. Vyt. Gabriūnas), kurioje nuolat veikia unikali tautodailininko Stanislovo Petraškos (1935–2009) akmens tapybos paroda.

Klėtelė tapo ir viso šiandieninio Anykščių muziejaus komplekso pradžia. 1960 m. prie muziejaus prijungta Jono Biliūno memorialinė sodyba, joje atkurtas XIX a. pabaigos vaizdas. 1968 m. įrengta muziejaus ekspozicija Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių sodyboje Griežionėlėse. 1990 m. gruodžio 8 d., minint B. Buivydaitės 95-ąsias gimimo metines, rašytojos namuose buvo atidarytas Bronės Buivydaitės memorialinis namas-muziejus.

1978 m. Anykščiai praturtėjo dar vienu įdomiu turistiniu objektu. Įsikūrė visuomeninis Arklio muziejus, priklausęs Elmininkų eksperimentiniam ūkiui. 1992 m. Arklio muziejus tapo A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus skyriumi.

1999 m., artėjant siaurojo geležinkelio 100-mečiui, muziejininkai Anykščių geležinkelio stotyje pradėjo kurti Siauruko muziejų. Dabar čia įrengta siaurojo geležinkelio istorijos ekspozicija, siūlomos įvairios pramogos.

Jau nuo 1997 m. anykštėnai brandino sumanymą autentiškoje aplinkoje pastatyti medinę pilį kaip XXI a. pradžios Lietuvos piliečių pagarbos ženklą istorinei praeičiai, valstybės kūrėjams. 2001 m. pastatytas pirmasis Šeimyniškėlių piliakalnio istorinio komplekso statinys – tiltas į pilį per Varelį, o 2004 m. prie įėjimo į papilį iškilo medinis apžvalgos bokštas, kuriame dabar veikia istorinė ekspozicija, vyksta edukacinės programos.

© A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, 2015

Į pilną svetainės versiją