Pirmajame aukšte

(Lietuvių) Ekspozicija memorialinio namo pirmajame aukšte.

© A. Baranauskas and A. Vienuolis-Zukauskas memorial museum, 2015

To full version